Jeg vil da heller ikke undlade at rose Feliks for brugervenlighed.
Det er bl.a. virkelig lækkert med ”den lille hjælp” med alle de
opmærksomheder der skal på plads for at kunne danne statistik
- og det er rigtig lækkert med en overskuelig statistik.
"
Mads Buus Madsen, Afdelingsleder Forebyggelse og Fritid, Holbæk Kommune.
Det fortæller brugerne om uddannelsesparat.dk
 

Uddannelsesparat.dk er først og fremmest lærerens værktøj til at gå i dialog eleven og arbejde med den enkeltes uddannelsesparathed. Dernæst er Uddannelsesparat.dk et værktøj til intern læring og til dokumentation overfor forældre, skolebestyrelser, kommune og ministerium. 

"Vi går direkte til biddet og siger ikke alle de sædvanlige floskler, som forældrene jo har hørt alt for mange gange" a la "Du skal sige noget mere i timerne".
Lærer på 10. Klasse Campus Køge

"Konkretheden og det visuelle giver en god struktur på samtalerne."
Steen Roel Larsen, lærer, Engskovskolen. 

"Jeg var overrasket over, hvor reflekteret nogle af mine elever var omkring deres egne udfordringer"
Stine Palsbøll, lærer, Skolen ved Tuse Næs

"Jeg er nu afklaret med at jeg skal på gymnasiet, derfor har jeg også lagt vægt på engelsk i spørgeskemaet"
Elev, Holbæk 10. klassecenter 

"Det har haft en effekt i forhold til elevernes forståelse af deres egen uddannelsesparathed."
Maria Hartmann, lærer, Kildevangen Skole

"Det er betryggende som skoleleder at vide, at på vores skole bliver der arbejdet systematisk med alle elevers uddannelsesparathed."
Jørgen Schandorff, nu skoleleder Sofienlundskolen

"Vi har brug for at elevernes kompetencer bliver beskrevet i logos, ikke pathos. Her bliver det mere præcist beskrevet". 
Christina, UU-vejleder. 

"Et 10. klasseforløb bliver hurtigt for kort når man, sammen med den enkelte elev, både skal afklare uddannelsesmål og udvikle elevens uddannelsesparathed. fagligt, personligt og socialt. Uddannelsesparat.dk giver et hurtigt og nuanceret indblik i elevens faglige-, personlige- , sociale udvikling. Jeg får samtidigt mulighed for at evaluere udviklingen og justere i elevens mål." 
Benjamin Birch, lærer, Holbæk 10. klassecenter Senest opdateret 29.10.2014 14:08 af APRSUP